Nahoru

Naše chůvy na hlídání dětí

 

Všechny naše chůvy na hlídání dětí procházejí pečlivým výběrovým řízením, jehož součástí je úspěšně složení psychologických testů. Dbáme na kvalifikaci, odbornost, ale i na chuť a opravdový zájem chůvy o hlídání dětí jako poslání, ne jen jako o výdělečnou činnost.

Naše chůvy mají dlouholetou praxi v oboru péče o dítě a rodinu a většinu jich známe léta. Chůvy průběžně školíme.

Každá kandidátka na chůvu předkládá povinně tyto dokumenty:

  • čistý výpis z rejstříku trestů ne starší než 1 měsíc
  • doklad od lékaře o fyzické a psychické způsobilosti
  • reference o zkušenostech s hlídáním dětí
  • platný občanský průkaz
  • doklad o ukončeném vzdělání
  • certifikáty z absolvovaných kurzů a školení
  • životopis

Naše chůvy si po dohodě s Vámi připravují program odpovídající Vašim požadavkům, představám a potřebám. Dbají na tělesný i duševní rozvoj Vašeho dítěte. Chůva vnáší do světa dítěte nové impulzy a je milou pomocnicí rodiny, která je k dispozici, když ji rodina potřebuje.

Všechny chůvy mají s agenturou podepsanou smlouvu včetně přesně stanovených podmínek k provedení práce, kde jsou zcela jasně stanovena kritéria pro spolupráci mezi chůvou, agenturou a zákazníkem.

Všechny naše chůvy důsledně poučujeme o povinnosti zachovávat mlčenlivost a samozřejmostí je naprostá diskrétnost ve vztahu k zákazníkovi.

Zpět na Hlídání dětí